נהלים


אנו מצפים מחברי המועדון והאורחים להתנהג בצורה אחראית, נימוסית וסובלנית באופן בוגר ובכבוד הדדי בכל אירועי המקום

חשיפת זהותם של באי המועדון הינה אסורה בהחלט 

כמו כן כל המתרחש והנאמר במסגרת אירועי המועדון והמסיבות חייב להישאר חסוי.

חובה על חברי המועדון והאורחים לציית לכל חוקי המועדון הכל אירועיו השונים , אי ציות לחוקים ילווה בסילוק מהמועדון לצמיתות

אנו ממליצים שבאי המועדון ואורחיו יגיעו בלבוש התואם את המקום, הדרישה המינימלית היא לבוש שחור 

המשחק להיות בטוח, שפוי ובהסכמה הדדית כמוגדר על ידי כל המשתתפים המעורבים במשחק

! לא פירושו לא

השתמשו בהיגיון פשוט במשחק , בתוך גבולות היכולות הרגשיות, המנטליות והפיזיות האישיות שלכם. 

אין לקיים יחסי מין, חתכים ומשחקי חניקה (חניקות ,עצירות נשימה,קשירות סביב הצוואר) אסורים בהחלט

WhatsApp Logo הודעות בלבד
X