חייל בן19 אין בת זוג

חייל בן 19 רוצה להתנסות פעם ראשונה ולהגיע, יש בת זוג בקהל (לא מבוגרת) שרוצה להצטרף?